Bli medlem

Alle som bor fast innenfor vellets grenser kan bli medlem og på den måten støtte opp om vellets arbeid.

Medlemskap koster kun 150 kr per år (fra årsmøtet i april til neste årsmøte neste april) og kan betales via nettbank (kontonummer 1503.24.69415) eller Vipps (kode 93963).

Vi registrerer medlemmer basert på innbetalingene – husk å påføre  navn og adresse på innbetalingen.

giro19