Turveier

Turveier, stier og «smett» 

Oslo har over 200 km turveier. «En turvei er ikke selve traseen hvor ferdselen foregår, men en grønnkorridor av en viss bredde i landskapet. I tillegg til å lede fotgjengere og syklister, har denne korridoren også en viktig funksjon som en grønn lunge, og for sikring og videreutvikling av biologisk mangfold.»

Turveien  i vårt område er en del av Gruppe B: Turveier fra Sognsvannsområdet ned til Majorstua, Ullevål, Sagene og Akerselva.

Utover turveiene, finnes i vårt område en rekke mindre umerkede stier og snarveier.

Vi har også funnet frem til mindre  stier/passasjer mellom gater og veier – som vi omtaler som «smett» – et lokalt begrep. Med «smett» mener vi en liten passasje fra en gate/ vei til en annen, gjerne mellom tomtene i området. Smettene er for smale for brøyting og er derfor ofte ikke tilgjengelige om vinteren.

Turveiene er fra et eget kartlag i Google Maps:

BNST Map

Vi har til nå funnet frem til 16 stier/smett og markert dem på Turkart Oslo Vest utgitt av Oslo Kommune.

En pdf-versjon av kartet med turveier, stier og smett kan lastes ned her:
BNS Turveikart

Vi oppfordrer nå alle som har kjennskap til stier og «smett» i vårt område til å gi oss innspill om disse – som vil bli inkludert i et oppdatert kart tilgjengelig for nedlasting fra denne siden.

BNS Turveikart