Veiledere

Vi mottar mange henvendelser fra medlemmer og beboere som ønsker kunnskap om hvordan man går frem når man ønsker å komme med innspill i reguleringssaker eller klage på byggesaker.

Vi har derfor laget noen enkle veiledere som gjør det enklere å finne frem

Veileder til plan og reguleringssaker

Generelle veileder fra PBE – Klagesaker

Tematiske veiledere for de viktigste pågående reguleringssakene i vårt område nå

  1. Tåsen Senter
  2. Blåsbortveien 18-32
  3. Nordbergveien 10
  4. Sognsveien 72
  5. Gaustadalleen 34
  6. Maridalsveien 300
  7. Tåsenveien 73