Regulering

Vi mottar mange henvendelser fra medlemmer og beboere som ønsker kunnskap om hvordan man går frem når man ønsker å komme med innspill i reguleringssaker eller klage på byggesaker.

Vi har derfor laget en veileder som gjør det enklere å finne frem til saken, lese gjennom og sende innspill.

Veileder til plan og reguleringssaker

PBE har også laget en veiledet for hvordan man skal gå frem hvis man ønsker å klage i en bygge- eller reguleringssak.

Generelle veileder fra PBE – Klagesaker

I den senere tid har vi fått en del henvendelser fra grunneiere i vårt område som får henvendelser fra utbyggere som vil kjøpe opp eiendommene deres for å omregulere dem til høyere utnyttelse. Slike oppkjøp fremstilles ofte som mer økonomisk attraktive enn de i virkeligheten er, og underslår skattemessige konsekvenser og utfordringer knyttet til binding og nabolagsmessige forhold.

Veileder ved salg til utbyggere