Regulering

Vi mottar mange henvendelser fra medlemmer og beboere som ønsker kunnskap om hvordan man går frem når man ønsker å komme med innspill i reguleringssaker eller klage på byggesaker.

Vi har derfor laget noen enkle veiledere som gjør det enklere å finne frem

Veileder til plan og reguleringssaker

Generelle veileder fra PBE – Klagesaker

Tematiske veiledere for de viktigste pågående reguleringssakene i vårt område nå

  1. Nytt sykehus på Gaustad
  2. Tåsen Senter
  3. Blåsbortveien 18-32
  4. Nordbergveien 10
  5. Sognsveien 72
  6. Gaustadalleen 34
  7. Maridalsveien 300
  8. Tåsenveien 73