Om BNST

Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel (BNST) er en velforening som strekker seg fra Sognsvann i nord ned mot Ullevål i sør, fra Gaustad i vest mot Akerselva i øst. BNST har som formål å ivareta beboernes felles interesser.

Vellet, som ble stiftet i 1917, er en partipolitisk nøytral forening og er den største velforeningen i bydelen. Alle som bor fast innenfor vellets grenser, kan bli medlem og på den måten støtte opp om vellets arbeid.

Av saksområder som BNST er spesielt opptatt av kan nevnes: trafikkforhold, grøntarealer og turveier.

Velforeningens område er bynært og utsatt for et betydelig utbyggingspress og det er viktig for BNST å sikre at omfanget i nye utbygginger ikke blir for stort ift hva som er tålbart med tanke på trafikk, lys/luft, trafikksikkerhet og skjerming/verning av grøntområder og bygninger.

Les mer om de sakene vi arbeider med.

BNS Kart III.png