Tåsenaksjonen arrangerer underskriftskampanje

Tåsenaksjonen arrangerer en underskriftskampanje for å sikre utbygging og fortetting i området tar hensyn til beboere og stedets egenart.

https://www.opprop.net/ta_vare_pa_tasen

  1. All fortetting, med unntak av Tåsen senter, må skje innenfor rammen av småhusplanen.
  2. Grøntområdene og turvei B8 må styrkes
  3. Biltrafikken i området skal ikke øke
  4. Lødrupskogen og Søndre Tåsen gård må vernes

Redd Gaustadskogen!

I planleggingen av nytt storsykehus på Gaustad har Helse Sør-Øst vist seg villig til å ofre et viktig friområde til fordel for brakkerigg, tungtrafikk og helikopterlandingsplass.

Denne inngangsporten til marka er Rikshospitalets nærmeste nabo, og slike planer vil medføre at skogen blir ødelagt som turmål og rekreasjonsområde langt fram i tid – noen deler for alltid. Det er også et klart brudd med en sentral målsetning i Oslos kommuneplan om å styrke Oslos grøntområder.

Naboer i området samler nå underskrifter mot at byggingen av nytt sykehus på Gaustad skal få ødelegge Gaustadskogen.

Vi oppfordrer flest mulig til å skrive under!

Lenke til Minsak.no

Redd Gaustadskogen!

17 mai program Ullevål Hageby

PROGRAM FOR 17. MAI 2020 I ULLEVÅL HAGEBY

08.00 Flaggheising på Vestre Aker skole. Ullevål skoles musikkorps spiller (direktesendes på NRK super).

08.00 Taler for dagen ved rektor Maria Hägnefelt, elevrådsleder Mikkel Frost Klepp og nestleder Maja Birgitta Kåvik. Talene legges ut på Ullevål skoles nettsider og er tilgjengelige i en uke: https://ulleval.osloskolen.no/

08.10 Ullevål skoles musikkorps marsjerer fra Vestre Aker skole forbi Minneparken opp til Damplassen.

08.15 Flaggheising på Damplassen med Longshipspeiderne Ullevål. Fanfare og spill av Ullevål skoles musikkorps (strømmes fra https://www.facebook.com/ullevalhagebyvel/)

08.30 Ullevål skoles musikkorps marsjerer fra Damplassen til Ullevål sykehus via Nedre Ullevål.

13.00 Hele Norge synger. Ullevål skoles musikkorps spiller Ja, vi elsker på Damplassen (strømmes fra https://www.facebook.com/ullevalhagebyvel/) Bli med og syng fra egen leilighet, vindu eller hage!

13.15 Korpset marsjerer Jutulveien – Bredo Stabels vei – Uglejordet – Pastor Fangens vei – Tåsenhjemmet – Nils Lauritssøns vei – Tyrihansveien – Vestgrensa – Damplassen. Juniorkorpset spiller på blant annet Uglejordet og Eventyrplassen. Ullevål skoles musikkorps har mistet store, viktige inntekter denne våren – støtt gjerne dagens helter på VIPPS 10295.

Arr.: Ullevål Hageby vel, Ullevål skole og Ullevål skoles musikkorps.

Vi ber dere om ikke å parkere bilene på Damplassen denne dagen. Siden det blir en redusert feiring, er det ekstra hyggelig om hagegjerdene er pyntet med flagg. Åpent bakeri Plaza holder åpent 08-16, Kolibri har fylt fryseren med iskrem og er åpen fra 08- 14 og Pizza Pancetta Ullevål er åpen fra 14-22. Støtt opp om våre lokale forretninger og spisesteder.

❤ Gratulerer med dagen! Husk smittevernreglene og ta vare på hverandre❤

Konsert med Rammstein på Ullevål lørdag 18. august

Skjermbilde 2019-08-15 13.27.28

 

 

 

NABOVARSEL

 

Den 18. august 2019 tar legendariske Rammstein med seg den største sceneproduksjonen vi noen gang har sett til et spektakulært show på Ullevaal Stadion!

Portene åpner 17:00 og konserten avsluttes 23:00. I hele perioden vil være høy musikk og godt synlig pyrotekniske effekter fra de 38 meter høye tårnene som rager godt over dagens tak på Ullevaal Stadion.

Fra mandag 12. august til tirsdag 20. august vil være stor trafikk av lastebiler i området rundt Ullevaal Stadion.  Lastebilene kommer med konsertutstyr og losses før de kjøres vekk og noen vil parkere på Bergbanen.

For spørsmål ta kontakt med

Driftssjef Øyvind Sakshaug 90826233 oyvind@ullevaal.no

Hagelab i Sogn Hagekoloni søndag 16. juni

Skjermbilde 2019-05-18 15.07.49

En ny anledning til å bruke søndagen i Sogn hagekoloni!

Søndag 16. juni fra 12-15 inviterer Sogn Hagekoloni på nytt til Sogn Hagelab, en dag om hvordan skape godt bymiljø og løse utfordringer med fremtidens regnvær. Gjester til å snakke denne gangen er Bente M. Larsen fra Nordre Aker Bydelsutvalg og Eva Vike, Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. Vi får høre om hageliv og folkehelse – og vi får høre mer om bruk av vannhungrige stauder nå i denne fuktige forsommeren, som del av vårt samarbeidsprosjekt om regnbed og andre vannfordrøyende tiltak! Besøkende kan her hente tips til hvordan selv møte en fuktig tomt med tørste planter.

Arrangementet og forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), NMBU, Vann og avløpsetaten i Oslo kommune og Sogn Hagekoloni. Arrangementet er del av Oslo Europeisk Miljøhovedstad. Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Bente M. Larsen er leder for Nordre Aker helse- og sosialkomite, hun sitter i bydelutvalget og stiller til valg for Arbeiderpartiet til bystyret denne høsten. Hun er dessuten hagekolonist, med hytte på Solvang! Bente vil snakke om helsefordelene i å leve et godt hageliv, og vil dermed kunne bruke både sin faglige og personlige erfaring til temaet denne dagen.

Eva Vike er førsteamanuensis og hagebrukskandidat ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. Hun kommer for å snakke om plantevalg for regnbed og våte områder i hagen. Hva er regnbed, hvordan virker vegetasjonen, plantene og jorda sammen for å nyttegjøre seg av regnvann og hva passer å plante hvor, er spørsmål som blir berørt.

Det blir guidet tur i kolonihagen og presentasjon av Sogn Hagelab, for å se på de forskjellige forskningstiltakene etablert på overvannshåndtering. Det blir dessuten en presentasjon av kolonihagens bie-prosjekt, ved våre dyktige birøktere. Og det er kafé!

Mer om tema: Urban fortetting og regnvær gjør byer mer utsatt for overvann og i verste fall oversvømmelser. Som følge av klimaendringer kan vi også forvente oftere og kraftigere styrtregn. Senest denne uken fikk hagekolonien 28 mm med regnvær på få timer. Blågrønne overvannsløsninger bruker naturens prosesser for å håndtere nedbøren og la vannet være en ressurs i landskapet. Grønne tak, regnbed og åpne bekk- og elveløp er eksempel på blågrønne tiltak. Sogn Hagekoloni er i ferd med å bli en åpen levende læringslab og inspirasjonshage for blågrønne løsninger. I samarbeid med forskningsinstitutter og Oslo kommune er det etablert flere ulike tiltak i kolonihagen.

Kolonihagene skal være ressurssentre for grønne verdier og urbant landbruk i byen vår. Sogn Hagekoloni har her et samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) om vannfordrøyning; i forskning og anlegg til demonstrasjon.

Sogn Hagekoloni ligger i hjertet av Oslo by, i Nordre Aker bydel, klemt inne mellom stadig mer asfaltert areal, med Ring 3 langs nordlige grense og et voksende næringsområde langs Ullevål stadion i øst. Kolonihagen har en viktig rolle som grønn lunge i en levende bydel. Kolonihagen har status som park og området brukes som turområde av nærmiljøet. Portene holdes åpne hver dag fra 7 til 22 i sesongen.

Kolonihagen ligger mellom Ullevål t-banestasjon og Domus Athletica, med port i begge hjørner.

Legg søndagsturen til Sogn Hagekoloni!

Sogn Hagekoloni inviterer til Sogn Hagelab – Søndag 26. mai

Skjermbilde 2019-05-18 15.07.49

Søndag 26. mai fra 12-15 inviterer Sogn Hagekoloni til Sogn Hagelab, en dag om hvordan skape godt bymiljø og løse utfordringer med fremtidens regnvær. Du får høre om hva kommunen gjør for å skape en klimatilpasset og blågrønn by, og hva du selv kan gjøre.

Det blir foredrag av Bent Braskerud og Hege Fleisje fra Oslo Kommune, Vann- og Avløpsetaten. Det blir guidet tur i kolonihagen for å se på forskjellige tiltak etablert i et forskningssamarbeid om overvannshåndtering med NIVA.

Det blir også en presentasjon av kolonihagens bie-prosjekt ved Vidar Larssen. Avslutningsvis blir det kort guidet vandring ned til Gaustadbekken. Kolonihagen ligger mellom Ullevål t-banestasjon og SiO Domus Athletica, med port i begge hjørner. Arrangementet er del av Oslo Europeisk Miljøhovedstad.

Informasjon finnes også på Sogn Hagekoloni sine Facebook-sider