Kart

Vi har samlet den informasjon vi har tilgjengelig om gang/tur/sykkelveier, stier/smett, aktuelle reguleringssaker og grøntområder. Dette har vi lagt oppå Google Maps, der det er mulig å velge vanlige kart som bakgrunn, eller terreng/satelitt.

Kartet vårt oppdateres jevnlig og nås fra denne lenken:

BNST MAP

BNST Kartimage.png

 

Vi mottar gjerne tips om ytterligere informasjon som kan vises, eller kommentarer og justeringer knyttet til den informasjon vi allerede viser.

I menyen til venstre, kan ulike tema velges til/fra og nederst til venstre velges det hvilket bakgrunnskart som informasjonen skal vises oppå.

Se også Naturvernforbundets kart over grønne lunger.

Grønn Lunger

GrKLungeImage

KART OVER BEKKER I OSLO

Skjermbilde 2019-05-31 08.41.35.png

OPEN STREET MAP

Skjermbilde 2019-05-31 08.46.54.png