Trafikkproblemer

Ett av de viktigste saksområdene vi jobber med i BNST er utfordringer og problemer knyttet til trafikk i hoved- og sideveier i vårt område. Problemer oppstår ofte når det bygges for tett, eller at trafikken øker mye – mer enn de lokale forhold tåler.

Fyll gjerne inn skjemaet nedenfor og bli med på å forme våre innspill til kommunen der vi oppfordrer dem til å ta tak i problemene.

Vi oppdaterer løpende vårt digitale kart (velg «trafikk») med informasjon om steder/gater der det er problemer knyttet til parkering.

Vi mottar gjerne bilder av områder og situasjoner der trafikkfarlige situasjoner oppstår – disse kan sendes til kontakt@bnst.no