Trafikkproblemer

Ett av de viktigste saksområdene vi jobber med i BNST er utfordringer og problemer knyttet til trafikk i hoved- og sideveier i vårt område. Problemer oppstår ofte når det bygges for tett, eller at trafikken øker mye – mer enn de lokale forhold tåler.

Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor hvis vil berette om trafikkproblemer som du har opplevd i vårt område, eller tilstøtende områder.

Vi behandler henvendelsene ved at vi tar dem opp med de respektive myndigheter – vi gjør dem oppmerksom på trafikkproblemene, og etterspør tiltak som kan avbøte dem.

Vi mottar gjerne bilder av områder og situasjoner der trafikkfarlige situasjoner oppstår – disse kan sendes til kontakt@bnst.no