Styret

Dette er styremedlemmer i Berg, Nordberg Sogn Tåsen Vel 2020-2021:

 • Henning Iversen, styreleder
  Blåsbortveien 17, 0873 Oslo
 • Bjørn Røse, sekretær
  Almeveien 25, 0855 Oslo
 • Brita Østvold, styremedlem
  Gaustadveien 15A, 0372 Oslo
 • Sissel Unger, styremedlem
  Sognsvannsveien 39B, 0372 Oslo
 • Henning Stene, styremedlem
  Tirilveien 3, 0875 Oslo
 • Tor Øystein Gjølberg, styremedlem
  Bergsallèen 15B, 0854 Oslo