Taasensenter

PBE har nå lagt ut et planforslag fra Neptune Eiendom til offentlig høring. PBE lanserer også et eget alternativ.
Vi er skuffet over PBE sitt alternative forslag. Med bakgrunn i PBEs tidligere uttalelser, hadde vi større forhåpninger til dette alternative forslaget. 

Nå opplever vi at det i realiteten er liten forskjell på de to forslagene når det kommer til påvirkningen på Tåsen som område:

  • Det er fortsatt snakk om sammenhengende blokkbebyggelse som er for høy, skaper skygger for torg, fellesområder og nabolaget for øvrig. Her hjelper det ikke bare å fjerne en etasje her og der.
  • Vi mener at høydene må reduseres ytterligere og det må skapes luft og rom mellom byggene, ikke slik som den «muren» som nå er illustrert i begge alternativene.
  • T-banen og friområdet mot øst skaper en naturlig buffer mellom småhusbebyggelse og turvei i øst mot utvidet Tåsen Senter i vest.
  • Begge alternativene foreslår sammenhengende blokkbebyggelse i 3-4-5 etasjer kloss inntil turveien, med forstyrrende biltrafikk midt i det som i dag er regulert til turvei.
  • Turveireguleringen fjernes i nederste del av det som omtales som Felt B og kommunen går med på å privatisere grøntområder for å komme utbygger i møte – her ofres altså kommunens grønne fellesområder på profittens alter – i begge alternativene.
  • Vi mener at alle bebyggelse øst for t-banen må droppes til fordel for en styrket turvei/skolevei, uten forstyrrende biltrafikk – i tråd med kommuneplanen.
Vi har gått gjennom sakens siste dokumenter og foreslå et tredje alternativ som bedre ivaretar Tåsen som område. 
Les vår foreløpige gjennomgang her: