Høstbrev 2014

Årets høstbrev sendes ut 21. oktober til ca. 6 000 husstander I vårt område. Vi har i år fokusert på å bekjentgjøre vår nye hjemmeside – som fremover vil bli vår viktigste informasjonskanal.

Vi håper og tror at medlemmer og andre vil benytte sidene våre flittig og ønsker hele tiden innspill som kan gjøre sidene bedre.

Nyhetsbrevene vil i fremtiden sendes ut pr. epost. For at dette skal være mulig, trenger vi opplysninger om medlemmers epostadresser. Vi oppfordrer derfor alle om å registrere sine epostadresser hos oss – ved å registrere din epostadresse – klikk på lenken bnsvel.no/registrer-epost/.

Høstbrev BNS 2014