Ny turvei fra Grinda til Sognsvann

Bymiljøetaten har fremmet et forslag om få på plass en reguleringsplan for en ny turvei Grinda-Sognsvann. Sweco har prosjekteringen. BNS er svært positive til en slik turvei og har sendt innspill til utforming, tilkomst til og plassering av turveien.

BNS Innspill Grinda Turvei