Årsmøtet Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel 2021

Årsmøtet arrangeres også i år i Bergsalleen 15B – ute. Pga Covid-Restriksjoner har vi satt opp en liste over påmeldte. Send en mail mad navn og telefonnummer til kontakt@bnst.no for påmelding.

Agenda og påmelding kan lastes ned her: