Vandring ved Rikshospitalet Søndag 12. juni 2022 kl 1900

Helse Sør-Øst (HSØ) og Oslo Universitetssykehus (OUS) planlegger en massiv utbygging av Rikshospitalet. Dagens bygningsmasse og veisystem er tilpasset området – det er absolutt ikke tilfelle for det som planlegges.

Tirsdag 7. juni deltok vi på et informasjonsmøte arrangert av Helse- og Omsorgs-departementet (HOD) sammen med OUS og HSØ. Her ble alle skadevirkningene av den planlagte utbyggingen aktivt forsøkt skjult og bortforklart. Alle som deltok synes dette var meget provoserende.

Derfor arrangerer vi søndag 12/6 kl 1900 en vandring som viser de reelle og alvorlige problemene som oppstår hvis HOD/HSØ/OUS skulle lykkes med å tvinge gjennom planforslaget som nå foreligger.

Arrangementet er åpent for alle – vel møtt!

Vi starter ved gangbroen over Ring 3 fra Blindern. Vandringen er planlagt å vare ca. 1 time og har 6 stopp underveis der det vil bli 5 minutters innlegg som forklarer planlagt endringer og belyser konsekvenser

  1. START
  2. GRØNTDRAGET OG NABOLAGET I SØR
  3. NYTT AKUTTMOTTAK
  4. MIDLERTIDIG HELIKOPTERLANDINGSPLASS
  5. BEBYGGELSE, BRAKKERIGGER, AMBULANSE-/ANLEGGSTRAFIKK, VEIER NORDØST
  6. BEBYGGELSE, VEIER MOT ØST, GAUSTAD SYKEHUS
  7. OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE

BNST HØRINGSINNSPILL NY HELIPAD (April 2022)

BNST INNSPILL TIL REVIDERT PLANFORSLAG (Februar 2022)

Send oss gjerne kommentarer og innspill ved å fylle ut skjemaet nedenfor