Vandring ved Rikshospitalet Lørdag 7. mai 2022kl 1600

Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel (BNST) arrangerer lørdag 7 mai en vandring ved Rikshospitalet på Gaustad. Formålet med vandringen er å belyse konsekvensene av Helse Sør-Øst sine planer om å rive 20% av dagens Rikshospital og etablere nytt akuttmottak og landingsplasser for helikoptre.

Vi starter ved gangbroen over Ring 3 fra Blindern. Vandringen er planlagt å vare ca. 1 time og har 6 stopp underveis der det vil 5 minutters innlegg som forklarer planlagt endringer og belyser konsekvenser

A) Start
B) Atkomst for ambulanser og anleggstrafikk
C) Anleggsbrakker
D) Nytt akuttmottak 
E) Planlagt helikopterlandingsplass 1 
F) Planlagt helikopterlandingsplass 2 
G) Aktivitets- og lekeplass  – «Krokodillebukta»
H) Midlertidig helikopterlandingsplass 
I) Friluftssykehuset  
J) Boligsameier 
K) Omlegging av Sognsvannsveien
L) Oppsummering og veien videre  

FLYER (kan skrives ut, henges opp, deles ut til postkasser etc.)

BNST HØRINGSINNSPILL NY HELIPAD (April 2022)

BNST INNSPILL TIL REVIDERT PLANFORSLAG (Februar 2022)

Send oss gjerne kommentarer og innspill ved å fylle ut skjemaet nedenfor