Veileder plan og reguleringssaker

Det er enkelt å følge med på plansaker i vårt område via Plan og Bygningsetatens digitale saksynnsyn. Man kan der også abonnere på de sakene man er interessert i.

VEILEDNING – GI INNSPILL I PLAN OG REGULERINGSSAKER

1. Slik finner man og abonnerer man på en plan og reguleringssak

1.1 Gå til PBE Saksinnsyn – her kan man søke på saksnummer eller søke på adresse i kartet til PBE

1.2 Når man har fått opp saken, listes alle dokumenter og de kan leses ved å klikke på dokumentlenker

1.3 Oppe til høyre kan man velge ‘følg saken’ og da blir man bedt om å logge inn med Min ID eller BankId

1.4 Etter å ha logget inn, velges «følg saken» og da vil man få en epost hver gang det kommer et nytt dokument – med lenke til det

2. Hvem kan komme med innspill i plansaker?
Alle som har en interesse i en sak, kan gi innspill – det er ikke nødvendig å dokumentere dette på noe vis – man trenger ikke være nabo eller bo i nærheten

3. Hvordan komme med innspill ?
Den enkleste måten å komme med innspill på, er å gjøre dette direkte i saksinnsyn – bruk der funksjonen «send melding». Her anbefaler vi at man forbereder teksten i et eget dokument først – og kopierer teksten derfra.

Man kan også sende en e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.com. Det er veldig viktig at denne teksten merkes med saksnummeret i overskriften – kun da vil den komme inn i saken.

4. Når bør man komme med innspill?
Alle kan komme med innspill i en sak til enhver tid. Men det er enkelte viktige punkter som er gode triggere for innspill:

1. Offisielle høringsrunder (disse kunngjøres i forkant)

2. Forslagsstiller, altså de som vil omregulere, legger ut nye dokumenter som det er interessant å kommentere på

3. PBE eller andre offentlige organer legger ut dokumenter som det er interessant å kommentere på

5. Holder det å sende inn noe en gang ? Eller er det nok hvis andre har sendt inn likelydende informasjon ?

Nei, ofte går disse sakene over lengre tid og man må sende inn på nytt i senere runder for å bli hørt.

Husk at utbyggere og forslagsstillere generelt ikke lytter spesielt til innspillene – de ønsker nesten utelukkende å forsvare sine egne interesser, som er å bygge flest mulig kvadratmeter og tjene mest mulig penger. De omgår ofte viktige konsekvenser som trafikkproblemer, tap av lys og luft, nedbygging av grøntområder osv.

Forslagsstiller unngår ofte å se muligheter for å gjøre området vårt bedre. Derfor er innspill knyttet til muligheter og konsekvenser viktige å gjenta – spesielt overfor kommunen, som er forpliktet til å lytte til innspill fra byens borgere. I neste instans er det nemlig kommunen som skal sikre at utbyggere ikke tar seg til rette på en måte som går utover lokalsamfunnet.

Ikke hold tilbake hvis det er andre som mener det samme – det er viktig at kommunen får med seg at evt konsekvenser eller muligheter ikke bare kommer fra noen få, hvis mange mener det samme, er det formålstjenlig at mange sender inn. Vinklingen kan jo være litt forskjellig og noen kan utdype mer enn andre.

Alle trenger ikke mene noe om alle konsekvensene eller mulighetene til et planforslag – noen har kanskje mer innsikt og kunnskap om enkelte saker enn andre. I mange tilfeller vil forslagsstiller anvende feil fakta eller benytte analyser og rapporter som ikke reflekterer virkeligheten.

6. Hvordan bør innspillene utformes ?

  • Husk alltid å referere til både adresse og saksnummer
  • Ved referanse til andre dokumenter – oppgi dato og dokumentnummer
  • Vær saklig, ikke bruk sterke ord og utsagn
  • Fokus på sak og ikke person
  • Skriv kortfattet, poengtert og enkelt – få frem de viktige poengene
  • Legg gjerne ved illustrerende bilder eller andre former for visualisering