Hagelab i Sogn Hagekoloni søndag 16. juni

Skjermbilde 2019-05-18 15.07.49

En ny anledning til å bruke søndagen i Sogn hagekoloni!

Søndag 16. juni fra 12-15 inviterer Sogn Hagekoloni på nytt til Sogn Hagelab, en dag om hvordan skape godt bymiljø og løse utfordringer med fremtidens regnvær. Gjester til å snakke denne gangen er Bente M. Larsen fra Nordre Aker Bydelsutvalg og Eva Vike, Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. Vi får høre om hageliv og folkehelse – og vi får høre mer om bruk av vannhungrige stauder nå i denne fuktige forsommeren, som del av vårt samarbeidsprosjekt om regnbed og andre vannfordrøyende tiltak! Besøkende kan her hente tips til hvordan selv møte en fuktig tomt med tørste planter.

Arrangementet og forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), NMBU, Vann og avløpsetaten i Oslo kommune og Sogn Hagekoloni. Arrangementet er del av Oslo Europeisk Miljøhovedstad. Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Bente M. Larsen er leder for Nordre Aker helse- og sosialkomite, hun sitter i bydelutvalget og stiller til valg for Arbeiderpartiet til bystyret denne høsten. Hun er dessuten hagekolonist, med hytte på Solvang! Bente vil snakke om helsefordelene i å leve et godt hageliv, og vil dermed kunne bruke både sin faglige og personlige erfaring til temaet denne dagen.

Eva Vike er førsteamanuensis og hagebrukskandidat ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. Hun kommer for å snakke om plantevalg for regnbed og våte områder i hagen. Hva er regnbed, hvordan virker vegetasjonen, plantene og jorda sammen for å nyttegjøre seg av regnvann og hva passer å plante hvor, er spørsmål som blir berørt.

Det blir guidet tur i kolonihagen og presentasjon av Sogn Hagelab, for å se på de forskjellige forskningstiltakene etablert på overvannshåndtering. Det blir dessuten en presentasjon av kolonihagens bie-prosjekt, ved våre dyktige birøktere. Og det er kafé!

Mer om tema: Urban fortetting og regnvær gjør byer mer utsatt for overvann og i verste fall oversvømmelser. Som følge av klimaendringer kan vi også forvente oftere og kraftigere styrtregn. Senest denne uken fikk hagekolonien 28 mm med regnvær på få timer. Blågrønne overvannsløsninger bruker naturens prosesser for å håndtere nedbøren og la vannet være en ressurs i landskapet. Grønne tak, regnbed og åpne bekk- og elveløp er eksempel på blågrønne tiltak. Sogn Hagekoloni er i ferd med å bli en åpen levende læringslab og inspirasjonshage for blågrønne løsninger. I samarbeid med forskningsinstitutter og Oslo kommune er det etablert flere ulike tiltak i kolonihagen.

Kolonihagene skal være ressurssentre for grønne verdier og urbant landbruk i byen vår. Sogn Hagekoloni har her et samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) om vannfordrøyning; i forskning og anlegg til demonstrasjon.

Sogn Hagekoloni ligger i hjertet av Oslo by, i Nordre Aker bydel, klemt inne mellom stadig mer asfaltert areal, med Ring 3 langs nordlige grense og et voksende næringsområde langs Ullevål stadion i øst. Kolonihagen har en viktig rolle som grønn lunge i en levende bydel. Kolonihagen har status som park og området brukes som turområde av nærmiljøet. Portene holdes åpne hver dag fra 7 til 22 i sesongen.

Kolonihagen ligger mellom Ullevål t-banestasjon og Domus Athletica, med port i begge hjørner.

Legg søndagsturen til Sogn Hagekoloni!