Tåsenaksjonen arrangerer underskriftskampanje

Tåsenaksjonen arrangerer en underskriftskampanje for å sikre utbygging og fortetting i området tar hensyn til beboere og stedets egenart.

https://www.opprop.net/ta_vare_pa_tasen

  1. All fortetting, med unntak av Tåsen senter, må skje innenfor rammen av småhusplanen.
  2. Grøntområdene og turvei B8 må styrkes
  3. Biltrafikken i området skal ikke øke
  4. Lødrupskogen og Søndre Tåsen gård må vernes