Blåsbortveien 18-32 og Søndre Tåsen Gård

Solon Eiendom har kjøpt opp 10 eiendommer (småhus) i Blåsbortveien og Søndre Tåsen Gård (verneverdig). Det er nå laget skisser for en massiv utbygging av området – med opp til 7 etasjer i umiddelbar nærhet til Søndre Tåsen Gård.

En slik utbygging vil føre til en massiv økning av trafikk i umiddelbar nærhet til turvei B8, som er en av områdets viktigste ferdselsveier for gående, syklende og skolebarn.

Utbyggingen er ikke tilpasset et småhusområde – den er for dominerende/ruvende og fjerner lys, luft og sol fra grøntområder, naturområder og vernede bygninger.

Søndre Tåsen Gård, som står på Byantikvarens gule liste, forsvinner helt i den nye blokkbebyggelsen. Byantikvaren er meget kritisk til planforslaget.

En utbygging i det omfang og utforming som foreslås her, som denne sett i sammenheng med Norgesgruppensplaner om å bygge boliger oppå Tåsen Senter og i grøntområdene betyr at området i sin nåværende form ødelegges totalt. Grønne områder forsvinner, sammenhengende blokk-murer fjerner lys og luft. Gående og syklende havner midt i et svært trafikkert område. Skolebarna (ca. 300 hver dag i krysset Blåsbortveien/Tåsenveien) får en mindre trygg skolevei.

I forbindelse med Tåsenaksjonens folkemøte 25.11.2018 laget vi denne presentasjonen.

Vi anbefaler å lese gjennom dokumenter og innspill direkte i PBE saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201813512