Nordbergveien 10

Stolt Utvikling ønsker å rive et hus og oppføre et leilighetsbygg på 6-7 etasjer med 33 leiligheter i Nordbergveien 10. Innkjøring planlegges gjennom en smal, overbelastet vei ved Rektorhaugen – barnas skolevei, som ikke tåler en trafikkøkning fra 1 bolig til 33 boliger.

Nordbergveien 10 er en del av Sogn Hageby, som er regulert gjennom en bevaringsplan – S-3669. S-3669 har til hensikt:

  • å bevare grøntstruktur og grønne hagebelter
  • sikre verneverdier
  • sikre at nye byggetiltak tilpasses eksisterende arkitektur og bebyggelsesmønster

Nordbergveien 10 og Tåsen Skole ligger rett ved rundkjøringen på Tåsen og danner sammen en «inngangsport» til Sogn Hageby. Huset som står der i dag føyer seg inn i en karakteristisk rekke av hus oppover langs vestsiden av Nordbergveien.

Reguleringsforslaget bryter dramatisk med intensjonen og bestemmelsene i reguleringsplan S-3669. Vi registrerer at Byantikvaren er meget kritisk til planforslaget.

Vår anbefaling er at dette planforslaget avvises av PBE. Politikere lokalt og sentralt, FAU ved Tåsen skole og Byantikvaren er av samme oppfatning.

I forbindelse med Tåsenaksjonens folkemøte 25.11.2018 laget vi denne presentasjonen.

Vi anbefaler å lese gjennom dokumenter og innspill direkte i PBE saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201806581

Saken har mange dokumenter, her følger et utvalg av våre innspill: