Konsert med Rammstein på Ullevål lørdag 18. august

Skjermbilde 2019-08-15 13.27.28

 

 

 

NABOVARSEL

 

Den 18. august 2019 tar legendariske Rammstein med seg den største sceneproduksjonen vi noen gang har sett til et spektakulært show på Ullevaal Stadion!

Portene åpner 17:00 og konserten avsluttes 23:00. I hele perioden vil være høy musikk og godt synlig pyrotekniske effekter fra de 38 meter høye tårnene som rager godt over dagens tak på Ullevaal Stadion.

Fra mandag 12. august til tirsdag 20. august vil være stor trafikk av lastebiler i området rundt Ullevaal Stadion.  Lastebilene kommer med konsertutstyr og losses før de kjøres vekk og noen vil parkere på Bergbanen.

For spørsmål ta kontakt med

Driftssjef Øyvind Sakshaug 90826233 oyvind@ullevaal.no

Hagelab i Sogn Hagekoloni søndag 16. juni

Skjermbilde 2019-05-18 15.07.49

En ny anledning til å bruke søndagen i Sogn hagekoloni!

Søndag 16. juni fra 12-15 inviterer Sogn Hagekoloni på nytt til Sogn Hagelab, en dag om hvordan skape godt bymiljø og løse utfordringer med fremtidens regnvær. Gjester til å snakke denne gangen er Bente M. Larsen fra Nordre Aker Bydelsutvalg og Eva Vike, Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. Vi får høre om hageliv og folkehelse – og vi får høre mer om bruk av vannhungrige stauder nå i denne fuktige forsommeren, som del av vårt samarbeidsprosjekt om regnbed og andre vannfordrøyende tiltak! Besøkende kan her hente tips til hvordan selv møte en fuktig tomt med tørste planter.

Arrangementet og forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), NMBU, Vann og avløpsetaten i Oslo kommune og Sogn Hagekoloni. Arrangementet er del av Oslo Europeisk Miljøhovedstad. Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Bente M. Larsen er leder for Nordre Aker helse- og sosialkomite, hun sitter i bydelutvalget og stiller til valg for Arbeiderpartiet til bystyret denne høsten. Hun er dessuten hagekolonist, med hytte på Solvang! Bente vil snakke om helsefordelene i å leve et godt hageliv, og vil dermed kunne bruke både sin faglige og personlige erfaring til temaet denne dagen.

Eva Vike er førsteamanuensis og hagebrukskandidat ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. Hun kommer for å snakke om plantevalg for regnbed og våte områder i hagen. Hva er regnbed, hvordan virker vegetasjonen, plantene og jorda sammen for å nyttegjøre seg av regnvann og hva passer å plante hvor, er spørsmål som blir berørt.

Det blir guidet tur i kolonihagen og presentasjon av Sogn Hagelab, for å se på de forskjellige forskningstiltakene etablert på overvannshåndtering. Det blir dessuten en presentasjon av kolonihagens bie-prosjekt, ved våre dyktige birøktere. Og det er kafé!

Mer om tema: Urban fortetting og regnvær gjør byer mer utsatt for overvann og i verste fall oversvømmelser. Som følge av klimaendringer kan vi også forvente oftere og kraftigere styrtregn. Senest denne uken fikk hagekolonien 28 mm med regnvær på få timer. Blågrønne overvannsløsninger bruker naturens prosesser for å håndtere nedbøren og la vannet være en ressurs i landskapet. Grønne tak, regnbed og åpne bekk- og elveløp er eksempel på blågrønne tiltak. Sogn Hagekoloni er i ferd med å bli en åpen levende læringslab og inspirasjonshage for blågrønne løsninger. I samarbeid med forskningsinstitutter og Oslo kommune er det etablert flere ulike tiltak i kolonihagen.

Kolonihagene skal være ressurssentre for grønne verdier og urbant landbruk i byen vår. Sogn Hagekoloni har her et samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) om vannfordrøyning; i forskning og anlegg til demonstrasjon.

Sogn Hagekoloni ligger i hjertet av Oslo by, i Nordre Aker bydel, klemt inne mellom stadig mer asfaltert areal, med Ring 3 langs nordlige grense og et voksende næringsområde langs Ullevål stadion i øst. Kolonihagen har en viktig rolle som grønn lunge i en levende bydel. Kolonihagen har status som park og området brukes som turområde av nærmiljøet. Portene holdes åpne hver dag fra 7 til 22 i sesongen.

Kolonihagen ligger mellom Ullevål t-banestasjon og Domus Athletica, med port i begge hjørner.

Legg søndagsturen til Sogn Hagekoloni!

Sogn Hagekoloni inviterer til Sogn Hagelab – Søndag 26. mai

Skjermbilde 2019-05-18 15.07.49

Søndag 26. mai fra 12-15 inviterer Sogn Hagekoloni til Sogn Hagelab, en dag om hvordan skape godt bymiljø og løse utfordringer med fremtidens regnvær. Du får høre om hva kommunen gjør for å skape en klimatilpasset og blågrønn by, og hva du selv kan gjøre.

Det blir foredrag av Bent Braskerud og Hege Fleisje fra Oslo Kommune, Vann- og Avløpsetaten. Det blir guidet tur i kolonihagen for å se på forskjellige tiltak etablert i et forskningssamarbeid om overvannshåndtering med NIVA.

Det blir også en presentasjon av kolonihagens bie-prosjekt ved Vidar Larssen. Avslutningsvis blir det kort guidet vandring ned til Gaustadbekken. Kolonihagen ligger mellom Ullevål t-banestasjon og SiO Domus Athletica, med port i begge hjørner. Arrangementet er del av Oslo Europeisk Miljøhovedstad.

Informasjon finnes også på Sogn Hagekoloni sine Facebook-sider

 

 

Årsrapporten er delt ut for 2019

Skjermbilde 2019-04-25 20.50.13

Da er årsrapporten for 2019 delt ut. Vi får nå mange tilbakemeldinger på innholdet og det er hyggelig. De fleste henvendelsene er relatert til fortetting og utbyggingsplaner på Tåsen. Vi får mye støtte i arbeidet vårt for å bevare Tåsen som et trivelig sted å bo og oppholde seg.

Vi får også en del tilbakemeldinger på medlemsnavn og adresser som ikke er helt riktige – dette jobber vi med å rette opp.

NB! Det er viktig at flest mulig støtter vårt arbeide og betaler medlemskontingenten for 2019! Giro finnes inne i årsberetningen og det er også mulig å betale med Vipps.

Oslo Kommune Stopper hagemur ved turvei B11, men tillater blokker og bilvei ved turvei B8

Skjermbilde 2019-04-27 14.21.43.png

Oslo Kommune har avslått en søknad fra en privatperson om å bygge en hagemur som strider med reguleringsplanen for turvei B11.

Noen hundre meter lengre øst og litt lengre syd, tillater kommunen derimot at det bygges blokker opp mot 15 meter kloss opptil turvei B8 og at gjeldende turveiregulering svekkes.

Vi lurer på hvordan dette er mulig – hvor ble det av kommunens løfter om at turveidrag (og skoleveier) skal styrkes og gjøres mer (ikke mindre) sammenhengende ?

Hvorfor støtter PBE private utbyggere, men ikke privatpersoner? Hva med prinsippet om likebehandling? Hvorfor skal Oslo Kommune selge unna grønne friområder for at disse skal privatiseres av utbyggere? Tåsen som sted taper stort på dette, utbyggerne har stor profitt – på felleskapets bekostning.

Les vår gjennomgang her:

BNST gjennomgang Ranunkelveien 10 og Tåsenveien 66

Tur til Båntjern 2. juni

Lørdag 2.juni 2018 arrangerer Skogavdelingen i Bymiljøetaten Oslo kommune, Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel og Sogn kultur- og historielag en skog- og kulturminne-vandring fra Sognsvann til Båntjern, som avsluttes med grilling av medbrakt mat ved tjernet. OBS! Ingen grilling pga. skogbrannfare – ta med egen niste og drikke

Skjermbilde 2018-05-09 10.57.18

Oppmøte: Lørdag 2. juni kl 1100 ved bommen på Sognsvann

 

Les mer her:

https://bnst.no/aktuelle-saker/vandring-til-bantjern/

Tåsen skole 100 år

 

I år er Tåsen skole 100 år.

tasen-skole-100-ar

Kommunestyret i Aker vedtok bygging av Tåsen skole i 1915. Tomt ble kjøpt av Nordre Tåsen gård. Skolen åpnet i 1916 med omkring 200 elever. Skolen er siden bygd ut og bygd om en rekke ganger. Nå er det ca. 550 elever ved skolen.

I anledning skolens jubileum, har det blitt laget en fargerik jubileumsbok. Boka utgis av Z-forlag og inneholder et mangfold av tekster, samt tegninger og foto fra ulike bidragsytere og tidsepoker. Den vil appellere til både voksne og barn som på en eller annen måte har, eller har hatt, tilknytning til Tåsen skole.

Boka

Boka kan kjøpes direkte fra forlagets nettside, www.z-forlag.no, via lokale bokhandlere og gjennom Tåsen skoles venner (TSV), som vil få inntekter av sitt salg. TSV selger boka på skolen 17. mai på ettermiddagsarrangementet, og den kan betales via Vipps.

Skolen planlegger også flere aktiviteter for å feire 100-års jubileet, bl.a

 

Årsmøte 21. april

BNS arrangerer årsmøte 21 april

Torsdag 21. april arrangerer BNS årsmøte for perioden 2015/2016.

Årsrapporten sendes ut i disse dager – til ca. 7 500 husstander I områdene Berg, Nordberg, Kringsjå, Tåsen og Ullevål.

Vi ønsker velkommen til årsmøtet, som avholdes i Tåsen Seniorsenter kl 1900 torsdag 21. april. Årsmøtet er åpent og alle medlemmer og beboere ønskes velkommen. En kopi av årsrapporten kan lastes ned her.