Turveier, stier og smett

Vi har kartlagt stier, turveier og mindre passasjer og samlet alt i et felles kart – basert på turkartet til Oslo Kommune.

Les mer her

BNS Turveikart

Høstbrev 2014

Årets høstbrev sendes ut 21. oktober til ca. 6 000 husstander I vårt område. Vi har i år fokusert på å bekjentgjøre vår nye hjemmeside – som fremover vil bli vår viktigste informasjonskanal.

Vi håper og tror at medlemmer og andre vil benytte sidene våre flittig og ønsker hele tiden innspill som kan gjøre sidene bedre.

Nyhetsbrevene vil i fremtiden sendes ut pr. epost. For at dette skal være mulig, trenger vi opplysninger om medlemmers epostadresser. Vi oppfordrer derfor alle om å registrere sine epostadresser hos oss – ved å registrere din epostadresse – klikk på lenken bnsvel.no/registrer-epost/.

Høstbrev BNS 2014

Nytt planforslag Tåsen Senter

Tåsen Utvikling (Norgesgruppen) har sendt inn nok et planforslag. Nå er det igjen tegnet inn 45 meter høye blokker og utnyttelsesgraden er 300% (kommuneplanen stipulerer 100-125% ved kollektivknutepunkter). Forslagsstiller avviser lettvint alle innspillene som har kommet i saken og påstår at det kun vil bli «en mindre trafikkøkning» som følge av den planlagte utbyggingen (250 nye parkeringsplasser indikerer det motsatte). Vi har sendte et Brev til Plan- og Bygningsetaten (PBE) 18 september 2014 der vi anmoder dem om å avvise denne saken slik den foreligger nå – i tråd med deres tidligere krav og innvendinger fra tidligere innsendte versjoner av planforslaget. Vårt brev vil også være tilgjengelig under Saksinnsyn på Plan- og Bygningsetaten sine hjemmesider.